Phiếu thu 1 liên

    Phiếu thu 1 liên

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Giá khuyến mại VNĐ
  • Gọi đặt hàng: 0965 050 866 | 02422.127.194

Đặc điểm:    
Phiếu thu 1 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc thu chi.

Đóng gói: 
10 cuốn/block.

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo quản: 
         Tránh nơi có lửa, nhiệt độ cao.
Thông tin đang cập nhật.
Thông tin đang cập nhật.

Sản Phẩm Liên Quan