Sổ danh bạ điện thoại
  • Kích thước: 70mm x 100mm
  • Sổ bìa da cầm tay, có khuy bấm, có bút đi kèm
  • Thuận tiện để lưu trữu danh bạ điện thoại, địa chỉ, email…
Thông tin đang cập nhật.
Thông tin đang cập nhật.

Sản Phẩm Liên Quan