Máy nhổ ghim đen to KW-trio 05093 - vanphongphamvietnam

Máy nhổ ghim đen to KW-trio 05093

Mã: N/A

Giá : Liên hệ

Chất liệu bằng sắt, có bọc nhựa bên ngoài

my-nh-ghim-en-to-kw-trio-05093-vanphongphamvietnam